Eğitimcilik

EĞİTİM ŞART

Çok iyi bildigimiz gibi teknoloji günümüzde ayak uydurulması zor bir hızla gelişmeye devam ediyor. Hepimizden işini kusursuz olarak yapmamız bekleniyor. Bu nedenle çalışma araçlarımızı en etkin ve teknolojiye uyumlu şekilde kullanma zorunluluğu artık kaçınılmaz. Mevcut bilgi donanımı ile ihtiyaç duyulan çalışmalar rahatlıkla yapılıyor gibi görünse de, teknolojik yeniliklerden mahrum kalmak, verimlilik kaybını da beraberinde getirmekte.

İlerleyen teknoloji, beraberinde zamanı daha etkin ve verimli kullanmayı, yapılan işlerin kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu nedenle kişisel bilgi donanımını artırmak, hem bireyin kişisel değerini, hem de kurumun üretim verimliliğini artırmaktadır.

Kişisel gayretlerle bilgi seviyesini güncellenen teknoloji ile uyumlu hale getirmek mümkün olmakla birlikte gerek bu iş için harcanan zamanın uzun oluşu, gerekse kişisel olarak zaman disiplininin sağlanamaması ve tekniklerin yanlış uygulanması yüzünden bilgi düzeyi istenilen seviyeye oldukça dolaylı yollardan getirilmektedir. Profesyonel bir destek ile bir yazılımın ortalama 3 günde etkin ve doğru bir şekilede öğrenilmesini mümkündür. Profesyonel bir destek, yalnızca yazılım kullanmayı değil, ihtiyaç duyulan en etkin çalışma tekniklerinin de öğrenilmesi açısından avantaj sağlamaktadır.

EĞİTİM KONULARI

Adobe Bridge CS5.5
Adobe Photoshop CS5.5

Temel – ileri düzey – çalışma teknikleri

Adobe Illustrator CS5.5

Temel – ileri düzey – çalışma teknikleri

Adobe InDesign CS5.5

Temel – ileri düzey – çalışma teknikleri

Adobe Acrobat Professional 10

Temel – ileri düzey – çalışma teknikleri

QuarkXpress 8

Temel – ileri düzey – çalışma teknikleri

Apple Eğitimleri:

Mac OS X 10.7 Temel

Mac OS X 10.7 Support Essentials sertifikasyon eğitimi

iLife ’11

iWork ’09

REFERANSLAR

ve birçok bireysel eğitim…